Lekcije

Dobro došli prvaci, pozdravni čas
Prvi dan u školi, Lijepo mi kaži
Prvi dan u školi, priča po slikama
Kako se pozdravljamo? - 1. dio
Kako se pozdravljamo? - 2. dio
Svi u igru – uvod u cjelinu
Svi u igru – razbrajalica
Lijepe riječi
Ispričaj priču
Molim Vas i hvala nikad nije šala
Nije teško biti fin (lijepe riječi, sistematizacija)
U centru grada
U parku
Na selu
Na obali
Tri susreta, pjesma
Tri susreta, dalji rad
Maca papučarka, E. Peroci
Maca papučarka, dalji rad
Maca papučarka, sistematizacija