Lekcije

Književnost - sistematizacija
Neumjetnički tekstovi – sistematizacija
Jezik – sistematizacija
Pravopis - sistematizacija
"Plavi čuperak", M. Antić - 1. dio
"Plavi čuperak", M. Antić - 2. dio
Zvaničan i nezvaničan razgovor (telefonski razgovor)
Govorni organi, podjela glasova
Bašta sljezove boje, B. Ćopić 1
Put stvaraoca, pismena vježba 1
Put stvaraoca, pismena vježba 2
Podjela suglasnika
Jednačenje suglasnika po zvučnosti
Jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe
Utvrđivanje glasovne promjene
Duga, Dinko Šimunović
Biografija
Pismena vježba, pisanje biografije
Infinitiv
Radni glagolski pridjev