Lekcije

Računari su svuda oko nas
Osnovne funkcije računara
Digitalni uređaji
Osnove rada na računaru
Prijavljivanje na računar i osnove radnog okruženja
Rad sa mišem i tastaturom
Podaci na računaru
Rad sa fajlovima i folderima
Rad sa prečicama
Crtanje na računaru
Crtanje - rad sa oblicima
Ilustracija likova
Bezbjedan rad na računaru
Značaj tehničke dokumentacije
Djelovi pribora za tehničko crtanje
Vrste linija na tehničkom crtežu
Formati papira koji se koriste za crtanje tehničkih crteža
Pjam kotiranja predmeta
Pojam razmjere
Izrdada skice upotrebnog predmeta