Lekcije

Razlozi nastanka sociologije, svrha i njeni zadaci kao nauke i kao nastavnog predmeta
Sociološka imaginacija
Pojam društva i najvažniji oblici društvenog života; društveno djelovanje, ponašanje i odnosi
Prednosti sociologije u odnosu na druge društvene nauke; predmet proučavanja mikro i makro sociologije i pojedinačne discipline sociologije
Karakteristike sociološkog metoda, faze sociološkog istraživanja
Osnovne istraživačke tehnike, principi sprovođenja istraživačkih tehnika
Utvrđivanje stečenih znanja o nastanku, svrsi i zadacima sociologije i pojmu "sociološke imaginacije"
Pojam društvene strukture kao sistem odnosa među ključnim elementima od kojih je sastavljena
Značaj društvene uloge, položaja-statusa i društvenih odnosa među njima; značaj društvenih grupa i principi njihove klasifikacije
Sociološko određenje porodice, njeni istorijski oblici i osnovne funkcije; značaj braka i srodstva;
Značaj društvenih institucija, podjela institucija, prioriteti društvenog interesa; odnos pravo – država
Pojam politike kroz istorijski razvoj društva i određenje države kao političke i pravne institucije; političke partije i društveni pokreti
Značaj političkog djelovanja; principi demokratskog konstruisanja političkog ambijenta
Uzroci nastanka ideologije i različitih ideologija u istorijskom kontekstu
Pojam, svrha i ciljevi djelovanja civilnog sektora; Uloga i mogućnosti koje nudi NVO sektor
Utvrđivanje prethodno stečenih znanja o društvenoj strukturi; značaju društvene uloge, položaja-statusa i društvenih odnosa među njima;
Osnovni principi i modeli slojno vertikalne podjele strukture društva; osnovne karakteristike kasti, klasa, staleža i slojeva;
Društvena moć kao posledica društvenih nejednakosti; uzroci podjele svijeta na bogata društva, društva u razvoju, odnosno zemlje "trećeg svijeta";
Pojam rada kao osnovni fenomen ljudskog postojanja; razlike između rada i društvenog djelovanja
Značaj profesionalne orjentacije, benefiti i druge karakteristike profesionalnog rada; uzroci nezaposlenosti i diskriminacije u radu;