Lekcije

Operacija u skupu No, jednačine i nejednačine
Razlomci
Skupovi
Sadržalac, djelilac, djeljivost, zapis a=b*q+r
Djeljivost zbira i proizvoda
Pravila djeljivosti prirodnih brojeva sa 2, 5 i dekadnim jedinicama
Sadržalac, djelilac, zapis a=bq + r, deljivost zbira i proizvoda, pravila deljivosti prirodnih brojeva sa 2, 5 i dekadnom jedinicom
Pravila djeljivosti prirodnih brojeva sa 3, 9, 4 i 25
Pravila djeljivosti sa 3, 9, 4, 25
Prosti i složeni brojevi, uzajamno prosti brojevi, rastavljenje složenih brojeva na činioce
Zajednički djelioci; najveći zajednički djelilac brojeva (NZD)
Zajednički sadržaoci; najmanji zajednički sadržalac (NZS)
Primjena NZD i NZS
Djeljivost brojeva
Tačka, prava, ravan
Poluprava i duž; Rastojanje između dvije tačke
Otvorena i zatvorena izlomljena linija. Mnogougao
Ugao, elementi ugla i obilježavanje uglova
Sistematizacija o geometrijskim figurama
Kružna linija (kružnica) i krug. Kružni luk i tetiva