Lekcije

Sistematizacija gradiva za VII razred i upoznavanje sa nastavnim planom i programom za VIII razred
Naučna i tehnička dostignuća
Velika geografska otkrića
Reformacija
Reformacija i vjerski sukobi
Posljedice otkrića i kolonizacija Novoga svijeta
Demografske promjene, procvat Evrope kao posljedica osvajanja Amerike
Humanizam i renesansa
Uticaj privrede na razvoj gradova
Osmansko carstvo
Društvena struktura Osmanskog carstva
Vjerske prilike u Osmanskom carstvu
Mletačka republika
Dubrovačka republika
Prilike na Balkanu u XVI i XVII vijeku
Crna Gora u XVI i XVII vijeku
Crna Gora i Mletačka republika
Crnogorsko plemensko društvo
Uloga Cetinjske Mitropolije u Crnoj Gori
Apsolutistička i ustavna monarhija