Lekcije

Revision: L’alphabet/Les nombres/Les salutation
Revision: Les nombres (30-60)/Les louleurs/ Les articles
Obnavljanje: muški i ženski rod pridjeva, nacionalnosti, dani u sedmici, mjeseci u godini
Obnavljanje: prezent glagola prve grupe, negacija, glagoli "avoir" i "être"
"J'ai perdu Bobby" (Izgubio sam Bobija ), prisvojni pridjevi
Postavljanje pitanja, upitna rijec "quel", brojevi od 70 do 100
Opisivanje životinja, djelovi tijela životinja
"Une géante du sud: L'Autruche" ("Dzin sa juga: noj"), pitanja, opisivanje odredjenih zivotinja(noj, panda, tigar)
"Les parties du corps humain" Djelovi ljudskog tijela - 1. dio
"Les parties du corps humain" Djelovi ljudskog tijela ; Izraz "avoir mal "
"Chez le medecin"- Kod doktora
Imperativ
I, ja se plašim
Obnavljanje modula 4 (pour faire le point)
Test usmenog izražavanja
Test 30/30
Ajfelova kula
U kafeu "La Tartine"
U kafeu "La Tartine" (nastavak)
Partitivni član