Lekcije

Uvodni čas
Veličina, položaj, državne granice i državno uređenje Crne Gore
Geološka struktura, seizmičnost tla i faktori koji su formirali i mijenjali izgled površine Crne Gore
Reljefne cjeline, prirodne karakteristike i uslovi života u različitim oblastima u Crnoj Gori
Obnavljanje: Reljefne cjeline, prirodne karakteristike i uslovi života u različitim oblastima u Crnoj Gori
Geografski faktori i klimatski elementi koji utiču na klimu Crne Gore i klimatski tipovi u Crnoj Gori i njihove karakteristike
Vode Crne Gore
Klimatski faktori
Obnavljanje: Klima i vode Crne Gore
Nacionalni parkovi: Lovćen i Skadarsko jezero
Nacionalni parkovi: Durmitor, Biogradska gora, Prokletije
Obnavljanje: Nacionalni parkovi
Prirodne karakteristike Crne Gore 1 (obnavljanje)
Prirodne karakteristike Crne Gore 2 (obnavljanje)
Nacionalni parkovi Crne Gore 1 (obnavljanje)
Nacionalni parkovi Crne Gore 2 (obnavljanje)
Stanovništvo Crne Gore – kretanje broja stanovnika na nivou države, regija i faktori koji utiču na kretanje stanovništva I izračunavaju gustinu naseljenosti
Prirodni priraštaj, strukture stanovništva i migracije stanovništva Crne Gore
Stanovništvo Crne Gore (obnavljanje) 1
Stanovništvo Crne Gore – struktura, migracije i glavni demografski problemi (obnavljanje) 2