Lekcije

Obnavljanje gradiva (lične zamjenice u akuzativu, veznik glagola)
Obnavljanje gradiva (prijedlozi sa dativom, članovi u dativu, perfekat)
Lekcija: Meine Pläne-Moji planovi (dass-rečenice)
Meine Pläne-moji planovi (zanimanja, veznik weil)
Meine Pläne-moji planovi (praksa u preduzećima, modalni glagoli u preteritu)
Obnavljanje 2.lekcije (Meine Pläne-moji planovi)
Einen Job suchen-tražiti posao
Pläne machen-praviti planove/Lerntipps-savjeti za učenje
Lekcija: Freundschaft (Prijateljstvo)
Freundschaft (lične zamjenice u dativu)
Freundschaft (Komparativ)
Freundschaft (Vergleiche formulieren)
Internet čet o prijateljstvu
Pjesme o prijateljstvu
Obnavljanje 3.lekcije "Prijateljstvo"
Bilder und Töne (Modalverb dürfen)
Bilder und Töne (Modalverb sollen)
Bilder und Töne (Wenn-Sätze)
Fernseh-und Radioprogramme
Das jüngste Radio Deutschlands