Lekcije

Ponavljanje – Protok genetičke informacije
Uvod u genetiku
Genetička osnova reprodukcije - 1. dio
Genetička osnova reprodukcije - 2. dio
Značaj Mendela i odnos genotipa I fenotipa
Tipovi nasleđivanja
Poligenija i interakcija gena
Hromozomska osnova nasleđivanja i rodoslovno stablo
Genetička determinacija pola
Krosing-over i hromozomske mape
Faktori koji remete genetičku ravnotežu populacije
Kvantitativne osobine; vještačka selekcija
Genetičko savjetovalište II
Ekologija-predmet proučavanja
Ekološki faktori
Ekološki faktori-dalji rad
Populacija; biocenoza
Ekosistem
Biomi
Zagađivanje životne sredine