Lekcije

Određeni član, lične zamjenice, brojevi, avere/essere
Nepravilna množina imenica
Indikativ prezenta glagola
Neodređeni član, učtiva forma
Opis osobe (fizički izgled i karakterne osobine)
Indikativ prezenta: nepravilni glagoli
Modalni glagoli
Prijedlozi
Prijedlozi: ponavljanje (riassunto)
Prilozi za mjesto (opis prostorije)
LA CASA (opis kuće)
Una telefonata importante
Le preposizioni
Osnovni brojevi 1000-1 000 000
Rječica ci di luogo
Prošlo svršeno vrijeme pravilnih glagola (Passato prossimo dei verbi regolari)
Prošlo svršeno vrijeme modalnih glagola (passato prossimo dei verbi modali)
Leksika – viaggiare
Praznici u Italiji, običaji, važni datumi
Buduće vrijeme futuro composto pravilnih i nepravilnih glagola