Lekcije

Upoznavanje sa nastavnim planom i programom istorije za VI razred
Pojam Istorije i predmet proučavanja
Ciljevi Istorije kao nauke i njen značaj
Istorijski izvori i njihov značaj
Periodizacija istorije
Vrijednovanje i upoređivanje istorijskih izvora
Određivanje vremenskih intervala-računanje vremena
Kalendar - hronologija
Način života u praistoriji
Metalno doba
Obnavljanje gradiva
Nastanak prvih država Starog Istoka
Razvoj ljudskih zajednica od paleolita do Starog Egipta
Egipat – nastanak i razvoj države
Egipatsko društvo
Svakodnevni život Starih Egipćana
Kultura naroda Starog Istoka
Kritsko-mikenska kultura
Atina, Sparta i grčka kolonizacija
Grčko-Persijski ratovi