Lekcije

Predmet i značaj izučavanja hemije
Opšta pravila ponašanja u laboratoriji
Fizička i hemijska svojstva i promjene supstanci
Mjere mase, temperature i zapremine supstanci
Čiste supstance, elementi i jedinjenja, smješe
Homogene i heterogene smješe
Rastvorljivost (zavisnost od temperature)
Uloga vodenih rastvora u prirodi
Klasifikacija supstanci na osnovu svojstava
Struktura atoma (atomski i maseni broj, elektronski omotač)
Određivanje atomskog i masenog broja
Atomski i maseni broj, pojam izotopa i primjena
Struktura elektronskog omotača i značaj valentnih elektrona
Pravila pisanja hemijskih simbola
Veza izmedju Ar (relativne atomske mase) i mase atoma
Obnavljanje (Struktura atoma, Pisanje simbola i Veza Ar sa masom atoma)
Periodni sistem elemenata
Valenca
Hemijske veze
Hemijske reakcije