Lekcije

Obnavljanje gradiva - 2. dio
Obnavljanje gradiva - 1. dio
Pojam niza; Osobine niza (monotonost, ograničenost
Pojam konvergencije brojnog niza
Svojstva konvergentnih nizova
Monotoni nizovi (Vajerštrasova teorema)
Broj e, Teorema o uklještenju
Osnovna svojstva funkcija domen, nule, znak
Osnovna svojstva funkcija - parnost i periodicnost; Inverzna funkcija
Granična vrijednost funkcije - 1. dio
Granična vrijednost funkcije - 2. dio
Neke značajne granične vrijednosti funkcija
Neprekidnost funkcije
Asimptote funkcije
Neke značajne granične vrijednosti funkcija
Pristaj f-je, pojam izvoda
Pravila diferenciranja - Izvodi elementarnih funkcija
Izvod složene f-je; izvod inverzne f-je
Diferencijal f-je; Tangenta i normala krive
Monotonost funkcije