Lekcije

Sistematizacija književnih tekstova
Neumjetnički tekstovi – leksika
Glasovne promjene
Gramatika
"Poslanice", Petar I Petrović Njegoš
Govorna vježba (Poslanice)
Intervju
Složene rečenice (obnavljanje)
Zavisnosložene rečenice
Priloške rečenice
Pavle Ugrinov, Stara porodična kuća
Opis enetrijera i eksterijera
Pismena vježba (opis enterijera i eksterijera)
Objekatske rečenice
Iskazi
Subjekatske rečenice
Autobiografija
Pismena vježba (autobiografija)
Rečenice sa jednim ili dva objekta; rečenice bez objekta
Rečenice bez subjekta