Lekcije

Opisivanje kiseline i baze prema Arenijusovoj teoriji elektrolitičke disocijacije i predstavlja njihovu disocijaciju (1 dio)
Opisivanje kiseline i baze prema Arenijusovoj teoriji elektrolitičke disocijacije i predstavlja njihovu disocijaciju (2 dio)
Pojam kiselina i baza prema Brenšted-Lorijevoj teoriji
Određivanje jačine kiselina i baza; Rastvori po reakciji vodene sredine (neutralni, kiseli i bazni)
Izračunavanje pH vrijednost vodenih rastvora kiselina i baza
Eksperimentalno određivanje pH vrijednosta rastvora
Predlaže rješenja za očuvanje i zaštitu životne sredine uslijed prekomjerne upotrebe kiselina i baza u svakodnevnom životu i industriji
Dobijanje, svojstva i vrste soli
Hidroliza soli
Hidroliza soli – zadaci
Ulogu pufera i njihov značaj za žive organizme
Svojstva, sastav i vrste kiselina, baza i soli (pismena provjera znanja)
Sličnosti i razlike u svojstvima elemenata iste grupe i svojstva elemanta u različitim grupama
Fizičke i hemijske osobine nemetala
Fizičke i hemijske osobine vodonika; Načini za dobijanje vodonika
Reaktivnost vodonika; Važna jedinjenja vodonika
Fizička i hemijska svojstva halkogenih elemenata
Utvrđivanje i predlaganje načina za dobijanje kiseonika
Utvrđivanje i predlaganje načina za dobijanje nemetala (S); Reaktivnost nemetala (S); Važnija jedinjenja nemetala (S)
Fizička i hemijska svojstva elemenata 15 grupe PSE