Lekcije

Računske operacije u skupu Q
Jednačine i nejednačine u skupu Q
Vrste i svojstva trouglova i četvorouglova
Razmjera dva broja
Razmjera dva broja – 2. dio
Proporcija
Direktna i obrnuta proporcionalnost – 1. čas
Direktna i obrnuta proporcionalnost – 2. čas
Procenat - definicija i određivanje p% od veličine A
Određivanje veličine ako je poznat procenat
Procentni račun 1
Procentni račun 2
Razmjera, proporcija i procenat
Kvadriranje; kvadrat proizvoda i količnika
Kvadratni korijen i pojam iracionalnog broja
Korenovanje i djelimično korenovanje I čas
Korenovanje i djelimično korenovanje II čas
Skup realnih brojeva
Svojstva kvadratnog korijena 1
Svojstva kvadratnog korijena 2