Lekcije

"Gdje je onaj cvjetak žuti", Đ.B. Pergolezi
Šetnja kroz epohe
Muzika klasike
Opera u doba klasicizma
Balet
Jozef Hajdn, Volfgang Amadeus Mocart i Ludvig van Betoven (predstavnici muzike klasike)
V. A. Mocart – Čežnja za proljećem
Muzika romantizma, opšte karakteristike
Rani romantičari - Mendelson i Šopen
Rani romantičari - Šubert i Šuman
Analitičko slušanje muzike