Lekcije

Obnavljanje nastavnih sadržaja iz jezika i književnosti – osnovna škola
Vrste umjetnosti i njihova izražajna sredstva
Pojam i naziv književnosti
Funkcije književnosti
Ivo Andrić: Aska i vuk I čas
O priči i pričanju− I. Andrić
O pjesničkoj umjetnosti − Aristotel
Laokoon – Lesing
Nauka o književnosti
Književnoteorijski pojmovi
Banović Strahinja 1. čas
Banović Strahinja 2. čas
Slojevi (struktura književnog djela)
Književni rodovi i vrste
Pisanje eseja
Podjela književnosti po postanku; bajka "Zlatna jabuka i devet paunica"
Lirika 1. čas
Lirika: versifikacija
"Crnci i Crnogorci" – J. Đonović
Pjesme Ali-Binaka – R. Zogović