Lekcije

Himna Crne Gore – doživljajno i analitičko slušanje muzike
Himna Crne Gore – obrada pjesme po sluhu
Oj vrsuto, goro velja
Tempo, pjesma Trka
Tempo, slušanje muzike
Šesnaestina note i Šesnaestina pauze
Splet narodnih pjesama za blok flautu
Izgubljeno pile, muzička igra
Grupe muzičkih instrumenata
Violina
Gudački instrumenti (viola i violončelo)
Kontrabas
Pjesma C-dur
Trzački instrumenti - harfa
Pjesma iz Hrvatske "Kiša pada"
Pjesma "Crna Gora"
Pjesma "Vodi zdrav način života"
Obrada instrumenta, klarinet
Obrada instrumenta, flauta