Lekcije

Koliko znaš o Rusiji?
Moja porodica
Porodična svakodnevnica
Porodična tradicija
Teški roditelji ili teška djeca
Super roditelji
Interesovanja
Sistematizacija padeža
Profesije
Škole u Rusiji
Planovi za budućnost
Slobodno vrijeme
Sistematizacija zamjenica
Prva ljubav/Kostja+Nika
Obrazovanje vida glagola uz pomoć prefiksa I sufiksa
Tipičan dan
Sredstva masovnih medija i omladina
Superlativ (prosti i složeni)
Galerija, pozorište, bioskop, muzej...
Sportski objekti, oprema, rekviziti