Lekcije

Obnavljanje gradiva za VI razred i upoznavanje sa nastavnim planom i programom za VII razred
Feudalizam
Velika seoba naroda
Istorija Vizantije do XIII vijeka
Franačka država
Crkva i njeno ustrojstvo
Arabljani i islam
Obnavljanje gradiva
Naseljavanje Slovena na Balkan
Duklja (Zeta)
Zeta u doba Vojislavljevića
Države Južnih Slovena
Zeta u doba Nemanjića
Kulturno nasljeđe
Društvo u razvijenom i poznom Srednjem vijeku
Razvoj feudalizma (XII-XV vijek)
Velike monarhije
Rimokatolička crkva
Vizantija od XIII vijeka
Albanci u srednjem vijeku