Lekcije

Književnost - obnavljanje
Neumjetnički tekstovi - obnavljanje
Gramatika – obnavljanje
Pravopis - obnavljanje
Govorna vježba
Inicijalni test, analiza testa
Zvaničan i nezvaničan razgovor
Izražajno recitovanje
Desanka Maksimović, Ko hoće da doživi čudo
Promjenljive i nepromjenljive vrste riječi
Deminutivi i augmentativi
Utvrđivanje (promjenljive i nepromjenljive riječi, deminutivi i augmentativi)
Ivo Andrić, Knjiga 1
Ivo Andrić, Knjiga 2
Pismena vježba (Put stvaraoca)
Pisanje zagrada
Opisivanje
Proste, izvedene i složene riječi
Razgovor uz oganj
Promjena imenica