Lekcije

Zašto učimo njemački jezik
Upoznavanje
Kako se zoveš? (Wie heist du?) - obnavljanje
Alphabet (Abeceda)
Popunjavanje formulara
Was mag ich (Šta volim)
Das mag ich(Šta volim?) -Obnavljanje
Internet-Chat
Moj razred
Moj razred (lične zamjenice, prezent)
Obnavljanje prezenta
Moji prijatelji
Brojevi do 20
Obnavljanje brojeva do 20, brojevi do 1000
Stvari za školu
Obnavljanje "Stvari za školu"
Meine Klasse-Meine Freunde und meine Schule
Meine Klasse-Wiederholung
Lektion 3:"Tiere"
Tiere und Farben