Lekcije

Pjesma "Ah, ta matematika", ljestvice – durske i molske
Prosti i složeni taktovi M.Meršnik - Šumske jagode I.Tomas – Kapetan broda
Muzika praistorije
Muzika starih civilizacija
Muzika srednjeg vijeka (duhovna)
Muzika srednjeg doba - svjetovna
Johan Sebastian Bah
G. F. Hendl
Analitičko slušanje muzike