Lekcije

Uvod u fiziku
Fizičke pojave. Naučni metod
Fizičke veličine i njhove jedinice
Mjerenje dužine i vremena. Srednja vrijednost rezultata mjerenja
Mjerni intrumenti i greske mjerenja
Osnovne jedinice i prefiksi
Površina kvadrata i pravougaonika
Fizičke veličine i jedinice Racunski zadaci
Mehaničko kretanje
Pređeni put i ravnomjerno kretanje
Brzina
Pretvaranje jedinica za brzinu
Brzina tijela pri ravnomjerno pravolinijskom kretanju
Računski zadaci (OVI 7.3)
Promjenljivo kretanje
Promjenljivo kretanje-zadaci
Interakcija tijela
Sila
Sila teže i težina tijela
Elastična i plastična tijela