Lekcije

Tekst Рудольфио
Gramatika: Prelazni glagoli, radno i trpno stanje glagola (uvod u trpne pridjeve)
Tekst Кто путешествует - тот познает. (Система образования в России)
Страдательные причастия прошедшего времени
Любовь с первого взгляда
Страдательные причастия настоящего времени
Любовь с первого взгляда
Planovi za budućnost
Složene rečenice
Tekst: Tuljski medenjaci
Karakter čovjeka
Porodica iz mojih snova
Imenice opšteg roda
Tekst: Virus
Korona virus
Ekološki problemi
Pismo guvernatoru