Lekcije

Srećno prvaci – obrada pjesme po sluhu
Sviranje na ritmičkim instrumentima Orfovog instrumentarijuma
Zvuk što je to
Zvona
Prepoznavanje glasova i instrumenata po kategorijama
Pjesma Zima, obrada pjesme po sluhu
Brojalica "Mi smo djeca vesela"
Pjesma "Semafor"
Crtani film
"Pod onom, pod onom", narodna pjesma iz Crne Gore
Pjesma "Visibaba"
Pjesma "Apri-li-li"
Himna Crne Gore