Lekcije

Upoznavanje sa nastavnim predmetom
Moja prava i odgovornosti
Ko sam ja
Ko sam ja, dalji rad
Moja prava i obaveze
Moja prava i obaveze, dalji rad
Kviz znanja
Porodica, odnosi u porodici
Vrste porodica
Vrste porodica, dalji rad
Potrebe porodice
Potrebe porodice, dalji rad
Događaji u porodici
Događaji u porodici, dalji rad
Porodice nekada
Kviz znanja, porodica
Dom i domaćinstvo
Stan ili kuća
Kućni red
Tipovi kuća