Lekcije

Moja porodica
Škola
Spoljašnji izgled i karakter
U restoranu i prodavnici
Brojevi od 100 do 1000
Promjena brojeva od 5-100
Stanovanje
Lične zamjenice
Boje i odjeća
Porodični praznici
Rođendan
Prilozi
Strani jezici
Gdje ti učiš?
Sistematizacija predloga po padežima
Školske obaveze
U našoj školi nije dosadno
Povratni glagoli
Slobodno vrijeme
Hobi