Lekcije

Kretanje, podijela kretanja
Ubrzanje
Ravnomjerno pravolinijsko kretanje - teorija
Pravolinijsko ravnomjerno ubrzano kretanje-zadaci
Pravolinijsko ravnomjerno usporeno kretanjezadaci
Grafik brzine i puta kod pravolinijskog ravnomjernog kretanja
Grafik brzine kod pravolinijskog ravnomjerno ubrzanog i pravolinijskog ravnomjerno usporenog kretanja
Slaganje kolinearnih sila
II Njutnov zakon
Sabiranje nekolinearnih sila primjenom paralelograma
Sila Zemljine teže i težina
Slobodan pad
Slobodan pad zadaci
Vertikalni hitac naniže (teorija i zadaci)
Vertikalni hitac naviše, teorija i zadaci
Treći Njutnov zakon
Sila trenja
Sila otpora sredine
Sila elastičnosti. Hukov zakon
Računski zadaci (OVI 8.2)