Lekcije

Predmet, metode i zadaci fizike. Fizičke veličine
Fizičke veličine
Mjerenje i greške pri mjerenju
Kretanje
Brzina
Rješavanje računskih zadataka (Kinematika 1)
Rješavanje računskih zadataka ( Kinematika 2)
Ubrzanje
Ravnomjerno promjenjivo kretanje
Ravnomjerno promjenjivo kretanje (zadaci)
Slobodan pad
Vertikalni hitac naviše i naniže
Vertikalni hitac - teorija
Vertikalni hitac naviše i naniže-zadaci
Horizontalni hitac
Kružno kretanje
Ravnomjerno kružno kretanje
Kružno kretanje
Sila
Njutnovi zakoni