Lekcije

Obnavljanje gradiva VII 1. dio - svijet beskičmenjaka
Obnavljanje gradiva VII 2. dio - svijet kičmenjaka, građa čovječijeg organizma
Ćelija – građa i funkcija
Jedro – nasljedni materijal
Dioba ćelije
Tkivo-sistemi organa
Sistem organa za varenje
Sistemi organa za cirkulaciju i dio (sastav krvi i limfe, transfuzija krvi, krvne grupe)
Sistem organa za cirkulaciju II dio (rad srca, veliki i mali krvotok, bolesti)
Fiziologija sistema za disanje
Ćelija
Jedro i nasledni materijal
Fiziologija sistema organa za kretanje
Bolesti sistema organa za kretanje
Otvoreni dio kurikuluma-uticaj fizičkih aktivnosti na organizam
Fiziologija sistema za izlučivanje
Bolesti sistema za izlučivanje
Nervni sistem-fiziologija
Refleks; refleksni luk
Fiziologija centralnog nervnog sistema (dragana)