Lekcije

Upoređivanje brojeva do 100 - ponavljanje
Brojevi do 100 - ponavljanje
Sabiranje i oduzimanje do 20 - ponavljanje
Sabiranje i oduzimanje do 100 – 1. dio
Sabiranje i oduzimanje do 100 – 2. dio
Veza sabiranja i oduzimanja
Prave i krive linije - 1. dio
Prave i krive linije - 2. dio
Crtanje duži
Mjerimo dužinu - centimetar
Mjere za dužinu - decimetar
Mjere za dužinu - decimetar 2. dio
Mjere za dužinu - metar
Jedinice mjere za dužinu
Jedinice mjere za dužinu - 2. dio
Mjere za dužinu - zadaci
Sabiranje i oduzimanje do 100 - tekstualni zadaci - 1. dio
Sabiranje i oduzimanje do 100 - tekstualni zadaci - 2. dio
Sastavljanje zadataka pomoću šema
Sabiranje (27 + 3)