Lekcije

Uvod u fizičku geografiju
Kosmos
Sunčev sistem - postanak, elementi,ustrojstvo
Zemlja u Kosmosu
Mjesec – odlike, značaj, kretanje
Računanje vremena i kalendar
Prikazivanje Zemlje- karta, globus, matematički elementi
Prikazivanje geografskog sadržaja na karti
Avionski i satelitski snimci
Podjela karata i mjerenje na karti
Fizičke osobine i sastav Zemlje
Unutrašnja građa Zemlje
Vulkani i zemljotresi
Istorijski razvoj zemljine kore
Tektonski pokreti – epirogeni
Raspadanje i razaranje stijena
Fluvijalna erozija
Kraška erozija
Abrazivni proces
Glacijalna erozija