Lekcije

Avangarda
Poetika moderne
Moderna
Pisanje eseja
Pisanje velikog slova
Metodologija proučavanja književnosti 1. čas
Metodologija proučavanja književnosti 2. čas
Kora, Vasko Popa
Instrukcija maslini, Radovan Zogović
"Prokleta avlija" – Ivo Andrić 1. čas
"Prokleta avlija" – Ivo Andrić 2. čas
"Prokleta avlija" – Ivo Andrić 3. čas
Pozni modernizam
"Mit o Sizifu" – A. Kami
"Stranac" – A. Kami 1. čas
"Stranac" – A. Kami 2. čas
Antidrama
"Čekajući Godoa" − S. Beket
Negacija
Drama