Lekcije

Upoznavanje sa nastavnim predmetom
Snalaženje u okolini
Bića i predmeti - 1. dio
Bića i predmeti - 2. dio
Bića i predmeti - 3. dio
Pojmovi veći-manji - 1. dio
Pojmovi veći-manji - 2. dio
Pojmovi viši – niži - 1. dio
Pojmovi viši – niži - 2. dio
Predmeti i bića - upoređivanje
Pojmovi deblji-tanji – 1. dio
Pojmovi deblji-tanji – 2. dio
Pojmovi gore-dolje – 1. dio
Pojmovi gore-dolje - 2. dio
Pojmovi ispred-iza - 1. dio
Pojmovi ispred i iza - 2.dio
Pojmovi deblji, tanji, najtanji, najdeblji, gore, dolje, ispred, iza
Pojmovi veći-manji, viši-niži, deblji-tanji, ispred-iza - 1.dio
Pojmovi veći-manji, viši-niži, deblji-tanji, ispred iza - 2. dio
Kocka i lopta - 1. dio