Lekcije

Ponavljanje – Povezivanje stečenog znanja sa ishodima za prvi razred
Biologija kao nauka i biološke discipline
Istraživački postupci I naučni metod (1.4 i 1.5)
Teorija o postanku života i karakteristika živih sistema
Hemijski sastav ćelije
Teorija o postanku života I karakteristika živih sistema
Citosol i ćelijske organele
Jedro
Mitoza
Mejoza; Obnavljanje ćelijskog ciklusa
Metabolički procesi
Enzimi
ATP; koenzimi u energetskim transformacija
Sistematizacija o metabolitičkim procesima
Fotosinteza
Fotosinteza-sistematizacija
Ćelijsko disanje
Ćelijsko disanje-sistematizacija
Vrenje
Vrenje-sistematizacija