Lekcije

Reaktivnost hemijskih jedinjenja u zavisnosti od funkcionalne grupe
Biohemijski važne reakcije
Ugljeni hidrati
Struktura ugljenih hidrata
Svojstva monosaharida
Uticaj glikozidne veze na redukcione osobine disaharida; Svojstva polisaharida u zavisnosti od strukture
Klasifikacija lipida u zavisnosti od strukture
Metabolizam lipida
Struktura triacilglicerola, fosfo i sfingo lipida
Struktura fosfolipida i sfingolipida
Biološka uloga sterola
Struktura proteina
Osobine proteina, biološko važni proteini
Struktura DNK i RNK
Vitamini rastvorljivi u mastima i uljima
Strukturu nukleotida
Struktura DNK i RNK; Značaj i uloga DNK I RNK
Vitamini rastvorljivi u vodi
Upoređivanje industrijskih katalizatora sa enzimima
Analiziranje mehanizma djelovanja enzima kao i faktora koji utiču na njihovu aktivnost